USD/YTL
0
EUR/YTL
0
GBP/YTL
0
CAD/YTL
0
AUD/YTL
0
NOK/YTL
0,6198

Tatil köyü özel güvenlik hizmetleri branşında uzman bir şirket olan DG, turizm sektöründe tatil köyü güvenliği konusunda; Hırsızlık, gasp, darp gibi yasa dışı etkinliklere karşı alanında deneyimli özel güvenlik elemanlarıyla 5188 sayılı kanun çerçevesinde başarıyla hizmet vermektedir.

Tatil köyü güvenlik hizmeti DG Özel Güvenlik., tatil köyü güvenlik hizmetleri konusunda profesyonel bir firma olup, korumasını sağladığı tesislerde uygulanan tekdüzen güvenlik kuralları yerine tatil köyüne (*) has güvenlik hizmeti verebilen, tesisi tıpkı kendi işyeri gibi sahiplenen ve bu konuda görevlendirdiği görevlilere sürekli meslek içi eğitim veren bir şirkettir. Turizm sektörünün ihtiyaçlarını çok iyi bilen DG, tatilköyü güvenliğinde sıklıkla güvenlik görevlisi değiştirmeye karşı olup, teknik ve taktiksel açıdan zorunlu rotasyon değişiklikleri dışında branşına ve tatil köyüne hakim, turizm kültürünü edinmiş personelle tatil köyü güvenlik hizmeti verir. Bu nedenle turizm sektöründe; Azimli, kararlı, profesyonel, dürüst elemanlar ve tatil köyü yönetimi ile koordineli bir biçimde çalışabilmek en önemli ilkemizdir.

Tatil köyü güvenliğinin önemi:

İyi bir güvenlik uygulaması tesisin kapısının önünde son bulmamalıdır. Yetersiz güvenlik hizmeti sunan otelcilik işletmeleri “turistlerin iyiliğinin önemli olmadığı” imajını yaratırlar. Öte yandan, çalışanların misafirlerle ilgilenme zorunuluğu bulunan bu ticari müesseseler daha da güvenli olmak zorundadırlar. Güvenli ortamı sağlamak için “kaliteli güvenlik prosedürü” yaratmak ilk şarttır.

Çalışma Tarzımız :

DG, elemanlarının tatil köyü güvenliği alanında iyi yetişmesini sağlayarak yeni güvenlik güncellemelerini verir, turist ve konuklar ile otel kültürü yönünden aynı dili konuştuklarından emin olur. Çünkü çoğunlukla; Personelin, hizmet verdiği kişilerle yeterli iletişimi kuramadığı için güvenlikte oluşan sorunlar mesleki deneyimlerimiz ile sabittir.

Tatil köyü yönetimi tarafından görev ve yetki verilmesi şartıyla; Sadece konuklar değil, onların eşyalarını korumak da güvenlik şirketimizin sorumluluğundadır. Örnek olarak; Terörist faaliyetlere muhatap olan tesiste, amaçları bellirli bir alana zarar vermek olan saldırganlara karşı koruma yapılırken, sadece yapı değil, konuklar için de koruma tedbirleri alınmak zorundadır. DG Tatil köyü güvenliği aynı zamanda, tüm çalışanların ihtiyaçlarını da gözönünde bulundurur, ortamının herkes açısından hem çekici hem de mümkün olduğunca güvenli olduğundan emin olmaya çalışır.

Tatil köyü özel güvenlik hizmetleri sadece fiziki güvenlikten ibaret değildir. Çoğu turist, onlara verilen tesis kitapçığındaki güvenlik maddelerini acil durumlarda dahi okumaz. DG, tatil köyü güvenlik programını tasarlar, müşterilerin kendileri için ihtiyatlı davranmayacaklarını varsayarak planlama yapar, bu konuda istenirse ayrıca güvenlik danışmanlığı ek hizmetini özenle verir.

DG Güvenlik şirketi; Bu özel danışmanlık hizmeti çerçevesinde tesisteki misafirlerin kültürel ve gelenekleri hakkında tatil köyü yönetiminden bilgi edinir. Personellirini bu konuda oryantasyona tabi tutarak, uygun özel güvenlik şablonları geliştirir, tatil köyü güvenlik elemanları ile yerel Emniyet teşkilatı bağlantısını sağlar. Bu nedenle emniyet yetkilileri (Polis-Jandarma), istenmeyen bir olay meydana geldiğinde, tatil köyünde neyin nerde olduğunu görevlilerimizden kolay ve hızlı bir şekilde öğrenir. Şirketimizce yapılan düzenli gözden geçirmeler ve toplantılar muhtemel tehlikeleri en aza indirmeyi hedefler.

Tatil köyü güvenliği ve konuk koruması için gerekli özel güvenlik donanımını kullanabilen DG güvenlik görevlileri, giriş-çıkış kapılarının alarmlarını, şifreli yerlerde kimin şifreleri kullanabileceği ya da bunları kimlerin yayabileceği hususları üzerine sıkı kontroller yapar. Asansörler dahil olmak üzere tüm güvenlik kameralarını devamlı kontrol eder ve tehlike anında “güvenli alan” planlaması yaparak, genel güvenlik sisteminde ne gibi değişikliklerin gerekli olduğuna karar vermek için düzenli donanım denetimi yapar.

DG Tatil köyü güvenlik görevlisi şunları çok iyi bilir;

  • Atık ve Çöp alanları dahi iyi korunmalıdır.
  • Tüm park yerleri ve ortak alanlar aydınlatılmış olmalıdır.
  • Yangın çıkışları acil çıkışa uygun mu ?
  • Bir saldırı, doğal afet veya yangın durumunda misafirler kolay tahliye edilebilir mi?
  • Ani elektrik kesintisi durumunda elektriksiz tahliye planını var mı?

Tüm bunlara ek olarak, tatil köyü güvenlik hizmetleri departmanında çalışan görevlilerimiz günümüz uluslararası turizm dünyasında yabancı dil konuşan turistler ile iletişim için ve zorunlu durumlarda onları yönlendirmeye yetecek derecede yabancı dil bilen özel güvenlik sertifikalı kişiler arasından tercih edilirler.

Turizm, konaklama emniyeti ve otel güvenlik hizmetleri konularında uzman bir firma olan DG Özel Güvenlik Hizmetleri, turizm sektöründe otel, seyahat, tur, organizasyon, konferans ve tüm turistik etkinliklerde; Hırsızlık, gasp, darp gibi kanun dışı olaylara karşı bu konuda deneyimli özel güvenlik personeliyle 5188 sayılı yasa çerçevesinde başarıyla hizmet vermektedir.

DG Özel Güvenlik Hizmetleri., otel güvenlik hizmetleri konusunda profesyonel bir kuruluş olup, tesiste diğer branşlarda uygulanan basmakalıp güvenlik kuralları yerine otele ve otelciliğe özgü güvenlik hizmeti verebilen, tesisi adeta kendi işyeri gibi sahiplenen ve bu konuda görevlendirdiği elemanlara sürekli meslek içi eğitim veren bir firmadır. Otelcilik sektörünün ihtiyaçlarını çok iyi irdeleyen DG Özel Güvenlik Hizmetleri, otel güvenliğinde sıkça görevli değiştirmeye karşı olup, teknik ve taktik açısından zorunlu rotasyon değişiklikleri dışında konuya ve tesise hakim, otel kültürünü edinmiş personelle otel güvenlik hizmeti verir. Bu bağlamda turizm sektöründe; Azimli, kararlı, profesyonel, dürüst ve otel yönetimi ile koordineli bir şekilde çalışmak en önemli prensibimizdir.

Otel güvenlik hizmetleri ve Turizm güvenliği hakkında genel görüşlerimiz ile çalışma tarzımız :

Turistik tesis veya otelin ününe, emniyet ve güvenlik zaafiyetinden daha çok hiçbir şey zarar veremez. Otel güvenliği ise otelin kapısının eşiğinde son bulmaz. Etkinlikler ve konaklama yerleri yerel çevrenin bir parçası olup, yüksek standartta iyi müşteri hizmeti veren tesislerin “en güvenli iş yeri olma eğilimi” herkesçe malumdur. Yetersiz müşteri hizmeti sağlayan turizm işletmeleri ise “konuklarının iyiliğinin umurlarında olmadığı” mesajını gönderirler. Öte yandan, çalışanların misafirlerle ilgilenme zorunuluğu bulunan iş yerlerinden olan oteller, daha da güvenli olmak zorundadırlar. Güvenli ortamı yaratmak için “iyi misafir emniyeti ve güvenliği prosedürleri” ilk adımdır.

Otelcilikte bazen yöneticiler sezon nedeniyle bir tek özgeçmiş belgesi ile insanları işe almak zorunda kalmaktadır. Oysa, örneğin, tesis görevlilerinin bir kısmının müşteri odalarına girişi serbesttir ve genellikle müşterilerin ne zaman odada olup olmadığını bilirler. DG Özel Güvenlik Hizmetleri özel güvenlik görevlileri, genellikle kimlerin misafirlerin odasına giriş izinleri olduğunu ve çalışanların önceden suç dosyası olup olmadığı hakkındaki bilgileri de (müessese tarafından görev, yetki ve izin verildiği takdirde) takip etmek zorundadır. İyi bir turizm güvenliği sağlamak amacıyla DG Özel Güvenlik Hizmetleri Güvenlik görevlileri her bir çalışanın fotoğraf ve kimliği ile her elemanın hangi anahtarlara sahip olduğunu bilmelidir.

DG Özel Güvenlik Hizmetleri, personelinin turizm güvenlik korumasında iyi yetişmesini sağlar, sürekli güvenlik güncellemelerini verir, müşteri ve misafirler ile turizm ve otelcilik kültürü yönünden aynı dili konuştuklarına emin olur. Zira sıklıkla çalışanın, hizmette bulunduğu kişilerle yeterli ve gerekli iletişimi kuramadığı için güvenlikte sorun oluşabileceği hususu mesleki tecrübelerimiz ile sabittir.

Otel idaresi tarafından görev ve yetki verildiği takdirde; Sadece misafirler değil, onların eşyalarını korumak da güvenlik firmamızın sorumluluğundadır. Örneğin; Terör hareketlerinde, amaçları bellirli bir alanı yıkmak veya zarar vermek olan insanlar varken, alan korumasında ihtiyatsız misafirlerini de gözönüne almak zorundadır. Örneğin; Turistler eşya, araç-gereçleriyle ilgilenmeyi adeta unuturlar. DG Özel Güvenlik Hizmetleri Otel güvenliği bunların yanısıra, temizlik çalışanları ve otel personelinin ihtiyaçlarını da gözönünde bulundurur, ortamının herkes açısından hem çekici hem de mümkün olduğunca güvenli ve emniyetli olduğundan emin olmaya çalışırlar.

Otel güvenlik hizmetleri sadece fiziki güvenlikten ibaret değildir. Çoğu otel müşterisi onlara verilen otel kitapçıklarındaki güvenlik maddelerini acil durumlarda dahi okumaz. DG Özel Güvenlik Hizmetleri, Otel güvenlik programını tasarlar, müşterilerin kendileri için ihtiyatlı davranmayacaklarını varsayarak planlama yapar, bu konuda dilenirse ayrıca güvenlik danışmanlığı hizmetini titizlikle verir.

Bu danışmanlık hizmeti çerçevesinde; DG Özel Güvenlik Hizmetleri oteldeki misafirlerin kültürel alışkanlıkları ve gelenekleri hakkında otel yönetiminden bilgi toplar. Personelini bu konuda oryantasyona tabi tutar. Güvenliğin ve Otel Yönetiminin sadece tesisi değil otel misafirlerinin kültürel ihtiyaçlarını da karşılayan güvenlik şablonları geliştirmeleri zorunludur.

DG Özel Güvenlik Hizmetleri, Otel güvenlik görevlileri ile yerel Emniyet teşkilatının bağlantısını kurar. Yerel Emniyet müdürlüğü (Polis veya Jandarma), istenmeyen bir olay meydana geldiğinde, otelde neyin nerde olduğunu personelimizden kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilmelidir. Firmamızca yapılan düzenli gözden geçirmeler ve toplantılar hem zamanı ve yaşamları korumakta ve hem de olası tehlikeleri asgariye indirmeyi hedeflemektedir.

Tesis ve misafir koruması için gerekli güvenlik donanımını kullanabilen DG Özel Güvenlik Hizmetleri görevlileri, giriş-çıkış kapılarının alarmlarını, şifreli yerlerde kimlerin şifreleri kullanabileceği veya bunları yayabileceği konuları üzerine sıkı kontroller yapar. Asansörler dahil güvenlik kameralarını sürekli kontrol eder ve tehlike anında “güvenli alan” planlaması yaparak, genel güvenlik sisteminde ne gibi değişikliklerin gerekli olduğuna karar vermek için düzenli donanım denetimi yapar.

Bu bilgiler çerçevesinde DG Özel Güvenlik Hizmetleri görevlisi şunları çok iyi bilir;
Otellerin çöpün atıldığı alanların dahi korunmaları gerekir.
Tüm park yerlerinin aydınlatılmış olmasına dikkat edilir.
Otelin havalandırma sistemi kontrol edilir.
Tüm yangın çıkışları acil çıkışa uygun mu? Bir terörist saldırısı veya yangın durumunda misafirler otelin çatısından tahliye edilebilir mi? Varsa Helikopter pisti müsait mi? Otelin ani elektrik kesintisi durumunda elektriksiz tahliye planını var mı?

Tüm bunlara ek olarak, otel güvenlik hizmetleri departmanında çalışan personelimiz günümüz uluslararası turizm dünyasında yabancı dil konuşan misafirlerle iletişim için ve zorunlu durumlarda onları yönlendirebilecek seviyede yabancı dil bilen özel güvenlik sertifikalı kişilerden seçilirler.

Bilgi Talebi Formu

~~ DG Güvenlik 2022 ~~
Bu sitede istatistiki amaçlar için çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz.